Warszawa – lepszy start?

Do stolicy przybywa wiele osób w poszukiwaniu lepszego startu. Przybywają mieszkańcy innych miast w poszukiwaniu pracy i lepszych perspektyw do życia. Dlatego też Warszawa stała się centrum zarówno kulturalnym, politycznym i biznesowym. Z tych trzech kategorii miasto Warszawa wiedzie największy

Read more

MARZENIA O STOLICY

Jeszcze za czasów poprzedniego ustroju, kiedy to miasto i mieszkanie w nim było kojarzone z luksusem wielkim zainteresowanie cieszyło się miasto Warszawa. Po pierwsze, dlatego że było to miasto a w tamtych czasach „ucieczka” ze wsi czy małej miejscowości do

Read more

Pomnik Bohaterów Getta

Pomnik Bohaterów Getta – w piątą rocznicę wybuchu powstania w getcie, 19 kwietnia 1948, został odsłonięty ów pomnik. Po zachodniej stronie jest rzeźba symbolizująca bitwy, a na wschodzie jest płaskorzeźba przedstawiająca scenę męczeństwa narodu żydowskiego. Szwedzki kamień labradoryt był pierwotnie

Read more

Życie w Getcie Warszawskim

Mimo poważnych trudności, życie w getcie warszawskim był bogate pod względem edukacyjnym i kulturalnym, prowadzone przez organizacje podziemne. Powstały szpitale, kuchnie publiczne, domy dziecka, ośrodki dla uchodźców i ośrodki wypoczynku , jak również system szkolny. Niektóre szkoły działały nielegalnie i

Read more

Getto Warszawskie

Getto Warszawskie było największym gettem w okupowanej przez nazistów Europie, położonym na terenie Generalnego Gubernatorstwa w okupowanej Polsce podczas II wojny światowej. Getto zostało powołane przez niemieckiego generała-gubernatora Hansa Franka w dniu 16 października 1940. Frank nakazał zebranie wszystkich Żydów

Read more

Wars i Sawa

Dawno temu w Polsce żył szlachetny król Kazimierz Odnowiciel, i każdego roku podróżował od ówczesnej stolicy Polski – Krakowa na północ do Gniezna. Król podróżował rzeką Wisłą na północ kraju, a na drugi dzień jego podróży był już zmęczony suszonym

Read more